499019_73851323_smallKażda firma musi posiadać kontakty z klientami. Często są zatrudniane osoby, których obowiązki sprowadzają się wyłącznie do pracy z klientem. Są to np. doradcy finansowi, opiekunowie klienta, telemarketerzy, pracownicy call center.
W tej pracy -jak w każdej innej – da się zauważyć zalety i wady.

Zalety pracy z klientem:

 • możliwość rozwoju, poszerzania i aktualizowania wiedzy, doskonalenia zawodowego poprzez szkolenia, poznawanie specyfiki branży (nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe zgodne z branżą),
 • kontakty z ludźmi, poznawanie nowych osób z różnych środowisk, o różnych osobowościach, o różnej pozycji społecznej i finansowej,
 • praca samodzielna, której skuteczność zależy w dużym stopniu od umiejętności negocjowania, przekonywania, rozmowy, osobowości pracownika, stąd duża satysfakcja z osiągania celów,
 • zarobki w dużej mierze zależne od skuteczności pracownika, stąd też za dobrą i efektywną pracę należy się gratyfikacja finansowa,
 • stabilność zatrudnienia – wyedukowany, wyszkolony pracownik na koszt firmy jest cennym pracownikiem, którego firma nie chce się pozbywać.

Wady pracy z klientem:

 • uciążliwość pracy z klientem trudnym, tzn. konfliktowym, aroganckim,
 • konieczność bycia zawsze w dobrej formie psychicznej, przynajmniej prezentowanie na zewnątrz pogody ducha miłego kiepskiego samopoczucia (tu nie można okazywać niezadowolenia, zdenerwowania itp),
 • praca pod presją, gdyż wymagane jest osiąganie określonych wyników, mimo niesprzyjających uwarunkowań, np. braku zainteresowania klientów danym produktem,
 • stres w kontaktach z ludźmi,
 • lęk przed niepowodzeniem negocjacji, przed krytyką przełożonych,
 • brak gwarancji zarobków o wystarczającej wysokości, gdy starania kończą się fiaskiem, a wynagrodzenie jest uzależnione od wyników sprzedaży.

 

 • Posted on 24. Październik 2013
 • Written by admin
 • Categories: Praca
Leave a comment

There are no comments yet.

Dodaj komentarz